حسین گیوه چی مطلق

استاد حسین گیوه چی مطلق

تدریس خصوصی دروس ریاضی و مکانیک در کلیه مقاطع توسط فوق لیسانس مکانیک حسین گیوه چی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

هندسه تحلیلی و جبر خطی ریاضی عمومی 2 جبر و احتمال هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی سهند

نظرات شاگردان