کاربر استادبانک

خانم فیروزنیا

تدریس ویژه دانشجویان و دانش آموزان دختر توسط مدرس خانم (متاهل) دانشجوی دکترای ریاضی با ۴ سال سابقه: دروس ریاضی ابتدایی، متوسطه، دبیرستان، پیش دانشگاهی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ، دکترای جبر جابجایی

شماره تماس: 66918355-021

برای استخدام استاد خصوصی با شماره تلفن 66918355-021 (ازساعت 8 الی 20) تماس بگیرید
همچنین می توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست استخدام استاد خصوصی بدهید

اطلاعات تدریس خصوصی


تدریس خصوصی دروس

گرافتوابع مختلطحل عددی معادلات دیفرانسیلنظریه اعدادمبانی منطق و نظریه مجموعه هاتوپولوژی عمومیمعادلات دیفرانسیلآمار ریاضیجبر خطیآنالیز عددیمبانی آنالیز عددیمبانی ماتریس ها و جبرخطیمحاسبات عددیآمار و احتمالاتآمار و مدلسازی دبیرستانمبانی هندسههندسه تحلیلی و جبر خطیهندسه دوم دبیرستانهندسه سوم دبیرستانریاضی مهندسیمبانی ریاضیجبرآنالیز ریاضیهندسه جبری مقدماتیجبرخطی عددیریاضی گسستهحساب دیفرانسیل و انتگرالحسابانجبر و احتمالریاضی کنکور سراسریریاضی عمومی 2ریاضی عمومی 1کنکور کارشناسی ارشد ریاضیریاضی دوم دبیرستانریاضی سوم دبیرستانریاضی دبیرستان علوم انسانی

تدریس در شهرهای

آمل، مازندرانتهران، تهرانمحمودآباد، مازندران

جنسیت: مونث

محل سکونت: تهران، تهران

این استاد از طرف استادبانک هیچ کلاسی برگزار نکرده است.