تدریس خصوصی توسط فرزاد سورمی

فرزاد سورمی

تدریس خصوصی دروس ریاضی و آمار و احتمال و تحقیق درعملیات و کلیه دروس رشته مهندسی صنایع تا مرحله یادگیری کامل مباحث

شماره تماس: 66918355-021

برای استخدام استاد خصوصی با شماره تلفن 66918355-021 (ازساعت 8 الی 20) تماس بگیرید
همچنین می توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست استخدام استاد خصوصی بدهید

اطلاعات تدریس خصوصی


تدریس خصوصی دروس

آمار و احتمالاتآمار ریاضیریاضی حسابداریآشنایی با احتمال و آمار فازیاقتصاد مهندسیکنترل کیفیت آماریریاضی دوم دبیرستانریاضی سوم دبیرستانریاضی دبیرستان علوم انسانیطرح ریزی واحدهای صنعتیآمار و مدلسازی دبیرستانجبر و احتمالتحقیق در عملیاتمعادلات دیفرانسیل

تدریس در شهرهای

تهران، تهران

جنسیت: مذکر

محل سکونت: تهران، تهران

این استاد از طرف استادبانک هیچ کلاسی برگزار نکرده است.