فاطمه صفرقلی

استاد فاطمه صفرقلی

زیست شناسی عمومی

تمامی سرفصلهای زیست شناسی عمومی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

کرج - البرز

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی محیط زیست از دانشگاه محقق اردبیلی

نظرات شاگردان