فرزانه فلاح نیکجه

استاد فرزانه فلاح نیکجه

سابقه 5 سال کار آموزشی سابقه تدریس در آموزش و پرورش سابقه تدریس کلیه دورس کامپیوترسابقه 5 سال کار آموزشی سابقه تدریس در آموزش و پرورش سابقه تدریس کلیه دورس کامپیوتر

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان