فرهنگ مافی

استاد فرهنگ مافی

توافقی با دانشجو

تدریس پیشرفته و اصولی از ابتدا باعث رفع ابهامات پایه ای میشود و نباید دنبال دوپینگ بود.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی گسسته فیزیک عمومی 1 آمار و مدلسازی دبیرستان جبر و احتمال ریاضی عمومی 2 هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه شاهد

نظرات شاگردان