فاطمه شهریسوند

استاد فاطمه شهریسوند

تدریس خصوصی ریاضی کلیه مقاطع و کلیه رشته ها توسط دانشجوی دکتری ریاضی (مدرس در دانشگاه های دولتی و غیردولتی)

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

هندسه تحلیلی و جبر خطی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان آمار و مدلسازی دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی عمومی 2 حسابان جبر و احتمال ریاضی عمومی 1 مبانی ریاضی ریاضی گسسته

شهرهای تدریس

اهواز - خوزستان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه شهید چمران اهواز

نظرات شاگردان