فاطمه صادقپور

استاد فاطمه صادقپور

تدریس دروس مکانیک (سیالات 1، سیالت 2،ترمودینامیک1 ، ترمودینامیک 2، انتقال حرارت، مقاومت مصالح 1، مقاومت مصالح 2)

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

انتقال حرارت مقاومت مصالح استاتیک و مقاومت مصالح ترمودینامیک مکانیک سیالات

شهرهای تدریس

قزوین - قزوین

سوابق و افتخارات تدریس


فارغ التحصیل از دانشگاه های خواجه نصیر، امیر کبیر و علو م و تحقیقات تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان