فاطمه مظاهری

استاد فاطمه مظاهری

تدریس خصوصی در منزل

تدریس خصوصی در منزل و در ابتدایی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

علوم تجربی چهارم ابتدایی علوم تجربی ششم ابتدایی علوم تجربی پنجم ابتدایی فارسی چهارم ابتدایی فارسی ششم ابتدایی فارسی پنجم ابتدایی ریاضی ششم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی ریاضی اول ابتدایی

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی از دانشگاه صنعتی اصفهان

نظرات شاگردان