فاطمه مشهدی

استاد فاطمه مشهدی

تدریس ریاضی و همه دروس مرتبط با آن

تدریس همه دروس ریاضی در سطح راهنمایی ، دبیرستان و دانشگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مبانی ریاضی ریاضی پایه ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی عمومی 1 ریاضی سوم دبیرستان ریاضی گسسته ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان