فاطمه خسروی پور

استاد فاطمه خسروی پور

تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک

تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک دبیرستان. فیزیک عمومی دانشگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی فیزیک 1 و 2 فیزیک عمومی فیزیک عمومی 1 معادلات دیفرانسیل هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی دکتری فیزیک کیهانشناسی در دانشگاه تربیت مدرس.<br /> کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه شیراز.<br /> دارای سابقه تدریس در دانشگاه شیراز و تدریس خصوصی و جبرانی فیزیک و ریاضی راهنمایی و دبیرستان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا فیزیک از دانشگاه تربیت مدرس

نظرات شاگردان