ایاز دانش پژوه

استاد ایاز دانش پژوه

تدریس خصوصی ریاضیات توسط کارشناس ارشد ریاضیات محض،روش جدید یادگیری ریاضیات را با ما تجربه کنید،بایک برنامه مشخص آموزشی وساعات مشخص برای یادگیری وتمرین ریاضیات مشکل نخواهد بود

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مبانی هندسه معادلات دیفرانسیل ریاضی عمومی 2 آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی عمومی 1 محاسبات عددی ریاضی کنکور سراسری ریاضی گسسته ریاضی مهندسی مبانی منطق و نظریه مجموعه ها حل عددی معادلات دیفرانسیل آنالیز ریاضی بهینه سازی خطی هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان نظریه اعداد جبر و احتمال جبر حسابان آمار و احتمالات هندسه تحلیلی و جبر خطی جبر خطی آنالیز عددی مبانی آنالیز عددی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی حساب دیفرانسیل و انتگرال آمار ریاضی مبانی ماتریس ها و جبرخطی مبانی ترکیبیات

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


مدرس آموزشگاهها ومدارس تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان