کاربر استادبانک

المیرا شجاعی

تدریس در دانشگاه - تدریس خصوصی به عالی ترین صورت - تدریس ریاضی کنکور-تدریس خصوصی_تدریس در مراکز آموزشی

شماره تماس: 66918355-021

برای استخدام استاد خصوصی با شماره تلفن 66918355-021 (ازساعت 8 الی 20) تماس بگیرید
همچنین می توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست استخدام استاد خصوصی بدهید

اطلاعات تدریس خصوصی


تدریس خصوصی دروس

ریاضی حسابداریهندسه جبری مقدماتیمبانی هندسهتوپولوژی عمومیمعادلات دیفرانسیلآنالیز ریاضیمبانی ریاضیریاضی مهندسیریاضی عمومی 1ریاضی کنکور سراسریریاضی گسستههندسه تحلیلی و جبر خطیحساب دیفرانسیل و انتگرالحسابانجبر و احتمالآمار و مدلسازی دبیرستانهندسه دوم دبیرستانهندسه سوم دبیرستانریاضی دوم دبیرستانریاضی سوم دبیرستانریاضی دبیرستان علوم انسانیریاضی عمومی 2

تدریس در شهرهای

قائم‌شهر، مازندرانقزوین، قزوینساری، مازندرانتهران، تهرانآبیک، قزوینکرج، البرز

جنسیت: مونث

محل سکونت: آبیک، قزوین

این استاد از طرف استادبانک هیچ کلاسی برگزار نکرده است.