الهه آذربایجانی

استاد الهه آذربایجانی

تدریس دروس زبان وادبیات فارسی دبیرستان-اقتصاد دبیرستان-روانشناسی دبیرستان-تاریخ وجغرافیای دبیرستان و کنکور-زبان انگلیسی دبیرستان-زبان فارسی دبیرستان-وتدریس کلیه دورس دبستان به صورت خصوصی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

جغرافیا پیش دانشگاهی تاریخ ابران و جهان 1 تاریخ ایران و جهان 2 زبان فارسی دوم دبیرستان زبان فارسی سوم دبیرستان زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان روان شناسی اقتصاد دبیرستان تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 ادبیات فارسی دوم دبیرستان ادبیات فارسی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی سال اول رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی کاشان هستم که در حال حاضر سال اول دانشگاهم تمام شده است.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه کاشان

نظرات شاگردان