ابراهیم قلاوندی

استاد ابراهیم قلاوندی

تدریس خصوصی دروس ریاضی دانشگاه و دبیرستان توسط دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف. تدریس دروس ریاضی دانشگاه توسط دانشجوی کارشناسی ارشد صنعتی شریف

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آنالیز ریاضی هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 جبر و احتمال حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی مهندسی آنالیز عددی مبانی آنالیز عددی معادلات دیفرانسیل مبانی ماتریس ها و جبرخطی محاسبات عددی آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه تحلیلی و جبر خطی ریاضی گسسته جبر خطی ریاضی کنکور سراسری بهینه سازی خطی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

اندیمشک - خوزستان دزفول - خوزستان

سوابق و افتخارات تدریس


چهار سال سابقه تدریس دروس ریاضیات دبیرستان و دانشگاه

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • تدریس خصوصی در سطح دبیرستان و دانشگاه

نظرات شاگردان