مهرداد حیدرزاده

استاد مهرداد حیدرزاده

از مشاوره تحصیلی رایگان در کنار تدریس بهره ببرید. تخصص بنده رساندن شما به اوج انگیزه برای دستیابی به قله های موفقیت است. نسبت به موفقیت دانش آموزم بسیار حساس و با او همگام هستم. مشاوره تلفنی رایگان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


سابقه تدریس طولانی فیزیک، ریاضی و حسابان دبیرستان<br /> سابقه طولانی در برگزاری جلسات مشاوره تحصیلی به دانش آموزان <br /> اعتقاد دارم تدریس پایان این فرایند نیست بلکه شروع یک جهش فکری به سمت آینده است.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان