داود امیدی

استاد داود امیدی

تدریس خصوصی دروس مهندسی عمران

تدریس سریع و مطمین دروس استاتیک، مقاومت مصالح، مکانیک خاک و تحلیل سازه همراه با حل مثال و تمرین های مختلف در هر مبحث توسط کارشناس ارشد عمران دانشگاه علم و صنعت

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مکانیک خاک تحلیل سازه 1 و 2 استاتیک و مقاومت مصالح

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 345 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران

نظرات شاگردان