هدی محمودی

استاد هدی محمودی

دنیای گسترده فیزیک

تدریس خصوصی فیزیک توسط مدرس دبیرستان های تهران و کارشناس ارشد فیزیک با روش های مفهومی و انجام امور پژوهشی برای دانش آموزان ساعی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی از دانشگاه دامغان

نظرات شاگردان