بهزاد زین العابدینی

استاد بهزاد زین العابدینی

تدریس خصوصی دروس ریاضی و شیمی برای مقاطع دبیرستان همچنین استاتیک برای کلیه رشته های مهندسی توسط دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

استاتیک شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان