بهنام کوهی

استاد بهنام کوهی

جلسه ی اول تدریس بصورت رایگان بوده و در صورت جلب رضایت دانش پژوه، جلسات تدریس ادامه می یابد.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی مهندسی فیزیک عمومی 1 معادلات دیفرانسیل ریاضی عمومی 2 فیزیک کنکور سراسری فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنایع و معادن ایران

نظرات شاگردان