کاربر استادبانک

اعظم بقایی

تدریس خصوصی ریاضیات دبیرستان -هنرستان و کنکور (حسابان - دیفرانسیل- ریاضیات پایه - هندسه تحلیلی...) ریاضیات دانشگاهی( ریاضی عمومی 1 و 2- معادلات دیفرانسیل- آمارو احتمالات مهندسی- تحقیق در عملیات 1و2

شماره تماس: 66918355-021

برای استخدام استاد خصوصی با شماره تلفن 66918355-021 (ازساعت 8 الی 20) تماس بگیرید
همچنین می توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست استخدام استاد خصوصی بدهید

اطلاعات تدریس خصوصی


تدریس خصوصی دروس

ریاضی فیزیک 1 و 2گرافریاضی عمومی 1آنالیز ریاضیهندسه تحلیلی و جبر خطیمعادلات دیفرانسیلآمار ریاضیکنکور کارشناسی ارشد ریاضیهندسه دوم دبیرستانهندسه سوم دبیرستانریاضی عمومی 2آمار و احتمالاتمبانی هندسهریاضی دوم دبیرستانریاضی سوم دبیرستانریاضی دبیرستان علوم انسانیآمار و مدلسازی دبیرستانآنالیز عددیبهینه سازی غیرخطیحساب دیفرانسیل و انتگرالریاضی کنکور سراسریجبرریاضی مهندسیجبر و احتمالمبانی منطق و نظریه مجموعه هاحسابانمبانی آنالیز عددیریاضی گسستهمبانی ماتریس ها و جبرخطیبهینه سازی خطیمبانی ترکیبیاتجبر خطیمبانی ریاضی

تدریس در شهرهای

تهران، تهران

جنسیت: مونث

محل سکونت: تهران، تهران

این استاد از طرف استادبانک هیچ کلاسی برگزار نکرده است.