بابک بهرامیان

استاد بابک بهرامیان

بهره گیری از جدیدترین شیوه های آموزشی زبان در تدریس مهارت speaking و گرامر تافل و تدریس زبان کنکور و دبیرستان همراه با ذکر دقیق ترین نکات و جزییات

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور سراسری زبان انگلیسی زبان انگلیسی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


فارغ التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه (سراسری)اصفهان و کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان