آزاده ابوالقاسم

استاد آزاده ابوالقاسم

تدریس خصوصی ریاضیات دبیرستان با قیمت مناسب توسط دبیر با تجربه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی گسسته حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان