آیناز خادمی

استاد آیناز خادمی

زبان انگلیسی کنکور

تدریس زبان هر مقطع از دبیرستان و جمع بندی برای کنکور

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی (عمومی) زبان انگلیسی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان