عاطفه ایرانمنش

استاد عاطفه ایرانمنش

تدریس خصوصی و گروهی بیولوژی برای دختران

تدریس گروهی و خصوصی ویژه دختران دروس نخصصی رشته علوم تجربی ، ژنتیک ، ایمنی شناسی ، فیزیولوژی ، ویروس شناسی ، میکروبیولوژی ، بیوشیمی ، سلولی و مولکولی و زبان تخصصی زیست شناسی ویژه کنکور سراسری و ارشد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زمین شناسی کنکور سراسری میکروبیولوژی مواد غذایی میکروبیولوژی عمومی زیست شناسی زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2 زیست شناسی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

کرمان - کرمان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی بیوتکنولوژی از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان