آسیه حسینی

استاد آسیه حسینی

فیزیک را آسان و عمیق بیاموزیم.

تدریس فیزیک بطور تخصصی و مفهومی.اول دبیرستان تا کنکور.با بیان شیوا و سابقه تدریس کارآمد و موفق در مشهد و تبریز. فارغ التحصیل فیزیک حالت جامد تهران و فردوسی مشهد.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان فیزیک عمومی فیزیک پیش دانشگاهی فیزیک کنکور سراسری فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه خوارزمی تهران

افتخارات تحصیلی

  • تدریس موفق بیش از7سال فیزیک دیبرستان و دانشگاهی.انجام چند پروژه کاربردی-تحقیقاتی در فیزیک نانو و ارایه مقالات نانو در کنفرانسهای داخلی و خارجی.

نظرات شاگردان