کاربر استادبانک

محسن اسدی

تدریس خصوصی دینامیک خاک،تدریس خصوصی مکانیک خاک، تدریس خصوصی تحلیل سازه، تدریس خصوصی مهندسی پی پیشرفته انجام و اموزش ازمایش سه محوری، انجام و اموزش ازمایش برش مستقیم

شماره تماس: 66918355-021

برای استخدام استاد خصوصی با شماره تلفن 66918355-021 (ازساعت 8 الی 20) تماس بگیرید
همچنین می توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست استخدام استاد خصوصی بدهید

اطلاعات تدریس خصوصی


تعداد شاگردها: 0

تعداد جلسات تشکیل شده: 0

نسبت جلسات به شاگردها:

امتیاز دریافتی: 0.00 از 20

تدریس خصوصی دروس

تحلیل سازه 1 و 2مکانیک خاکمهندسی پی

تدریس در شهرهای

تهران، تهران

جنسیت: مذکر

محل سکونت: تهران، تهران

این استاد از طرف استادبانک هیچ کلاسی برگزار نکرده است.