امیر میرشاهی

استاد امیر میرشاهی

مدرس دانشگاه در دروس رشته عمران، دارای سابقه تدریس خصوصی

دارای سابقه تدریس دانشگاهی در دروس مکانیک سیالات، هیدرولیک و هیدرولوژی، دارای سابقه تدریس خصوصی در دروس رشته عمران و علوم ریاضی و فیزیک

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

استاتیک و مقاومت مصالح هیدرولیک هیدرولوژی مکانیک سیالات فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان