فتانه امینایی

استاد فتانه امینایی

تدریس خصوصی انسیس و انجام پروژه های دانشجویی- تدریس خصوصی دروس ابتدایی و راهنمایی و سال اول دبیرستان-تدریس خصوصی درس مکانیک خاک گروه عمران و معدن و غیره

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن شبیه سازی کامپیوتری علوم زمین مکانیک شکست ادبیات فارسی پیش دانشگاهی زبان فارسی دوم دبیرستان زبان فارسی سوم دبیرستان ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

کرمان - کرمان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی معدن از دانشگاه شهید باهنر کرمان

نظرات شاگردان