سید امین صدق

استاد سید امین صدق

تدریس خصوصی ریاضیات دبیرستان توسط رتبه برتر کنکور سراسری.دانشجوی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت.تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان.با قیمت پایین و توافقی.بهترین کیفیت. حسابان سوم دبیرستان و دیفرانسیل پ

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت ایران

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 600 کنکور سراسری -دانشجوی ممتاز برق دانشگاه علم و صنعت-تدریس تخصصی ریاضیات و فیزیک

نظرات شاگردان