تدریس خصوصی توسط محمد امین رجایی

محمد امین رجایی

نرم افزارهای تخصصی مکانیک نیز تدریس میشود .........................................................

شماره تماس: 66918355-021

برای استخدام استاد خصوصی با شماره تلفن 66918355-021 (ازساعت 8 الی 20) تماس بگیرید
همچنین می توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست استخدام استاد خصوصی بدهید

اطلاعات تدریس خصوصی


تعداد شاگردها: 0

تعداد جلسات تشکیل شده: 0

نسبت جلسات به شاگردها:

امتیاز دریافتی: 0.00 از 20

تدریس خصوصی دروس

طراحی ماشین های ابزار و تولیدروش های تولیدطراحی و ساخت به کمک کامپیوترماشین های کنترل عددیسیستم های هیدرولیک و نئوماتیکسیستم های اندازه گیریشبیه سازی سیستم های دینامیکی و کنترلتکنولوژی روش های جوشکاریشناخت فلزات صنعتیزبان تخصصی مکانیککنترل اتوماتیکطراحی اجز ا 1 و 2مقاومت مصالحترمودینامیکعلم مواددینامیکاستاتیک

تدریس در شهرهای

مشهد، خراسان رضوی

جنسیت: مذکر

محل سکونت: مشهد، خراسان رضوی

این استاد از طرف استادبانک هیچ کلاسی برگزار نکرده است.