امین پورتاج الدینی

استاد امین پورتاج الدینی

تدریس زبان انگلیسی پایه و پیشرفته ...تدریس زبان فارسی

تدریس زبان انگلیسی عمومی و زبان انگلیسی کنکور سراسری و کنکور ارشد....تدریس زبان فارسی کنکور و دستور زبان فارسی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری زبان انگلیسی (عمومی) گرامر زبان انگلیسی زبان انگلیسی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

کرمان - کرمان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زبان شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی

افتخارات تحصیلی

  • دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه شهید باهنر کرمان و مدرک کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران....سابقه تدریس خصوصی زبان انگلیسی و ترجمه متون انگلیسی

نظرات شاگردان