محمد امین پشم فروش

استاد محمد امین پشم فروش

ویراستار کتاب چکیده زبان تخته سیاه ،برگزاری کلاس های شب امتحان، برگزاری کلاس های فشرده آماده سازی کنکور سراسری، تدریس شیوه های متن خوانی، آموزش تمامی گرامر کنکور با شعر و مثال های ماندگار در ذهن.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان زبان انگلیسی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


مولف کتاب واژه نامه به روش دیگر،<br /> ویراستار کتاب چکیده زبان تخته سیاه<br /> ویراستار کتاب بانک تست تخته سیاه، ،برگزاری کلاس های شب امتحان، برگزاری کلاس های فشرده آماده سازی کنکور سراسری، تدریس شیوه های متن خوانی، آموزش تمامی گرامر کنکور با شعر و مثال های ماندگار در ذهن.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • مولف کتاب واژه نامه به روشی دیگر
  • ویراستار کتاب بانک تست تخته سیاه
  • ویراستار کتاب چکیده زبان تخته سیاه
  • سابقه ی همکاری با آموزشگاه های معتبر از جمله بعثت، علوم، علوم ایران، دانشجویان، خواجه نصیر و ...
  • سابقه ی تدریس در دبیرستان های معتبر تهران

نظرات شاگردان