امین مرادی

استاد امین مرادی

تدریس خصوصی ریاضی راهنمایی ودبیرستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی سوم دبیرستان آمار و مدلسازی دبیرستان حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

بروجن - چهارمحال و بختیاری

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه شهرکرد

افتخارات تحصیلی

  • دانش اموزمدارس نمونه در مقاطع راهنمایی ودبیرستان

نظرات شاگردان