آمنه ذبیحیان

استاد آمنه ذبیحیان

تدریس خصوصی دروس مرتبط با رشته برق و دروس دبیرستانی توسط کارشناس ارشد برق و تدریس نرم افزار متلب

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد ریاضی ماشین های الکتریکی 1 و 2 مدارهای الکتریکی 1 و 2

شهرهای تدریس

زنجان - زنجان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تربیت مدرس

نظرات شاگردان