علیرضا شجاعی معز

استاد علیرضا شجاعی معز

تدریس دروس زبان و ریاضی دبیرستان و کنکور به زبان ساده!

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

کرج - البرز

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • دارای مدرک TOEFL
  • 8 سال سابقه تدریس

نظرات شاگردان