علیرضا صنعتی

استاد علیرضا صنعتی

تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان و کنکور و دورس تخصصی رشته برق استاد دانشگاه ومدرس کنکور با سابقه درخشان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

هندسه تحلیلی و جبر خطی هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی مهندسی فیزیک عمومی 1 آمار و مدلسازی دبیرستان معادلات دیفرانسیل جبر و احتمال ریاضی عمومی 2 فیزیک کنکور سراسری ریاضی عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


استاد دانشگاه<br /> سابقه تدریس در تمامی مقاطع تحصیلی<br /> سابقه تدریس کنکور<br /> دانش آموز و دانشجوی نخبه

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان