علیرضا نوروزیان

استاد علیرضا نوروزیان

تدریس خصوصی درس شیمی توسط دانشجوی داروسازی شیمی دبیرستان ، امتحان نهایی ، کنکور ، برگزاری آزمون های برنامه ای

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی عمومی شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان شیمی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی داروسازی از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان