علی زنگنه

استاد علی زنگنه

تدریس خصوصی دروس کارشناسی و کارشناس ارشد سازه

تدریس خصوصی تمام دروس کارشناس ارشد سازه و کارشناسی مهندسی عمران توسط دکتری سازه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

تحلیل سازه 1 و 2

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان