سید علیرضا طباطبایی

استاد سید علیرضا طباطبایی

تدریس خصوصی کلیه دروس هنرستان رشته ساختمان( ایستایی ،محاسبات فنی ساختمان ، نقشه برداری ساختمان و... ) - تدریس خصوصی کلیه دروس تخصصی مقطع کاردانی عمران کارهای عمومی ساختمان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

پروژه سازه های فولادی تکنولوژی بتن رسم فنی و نقشه کشی ساختمان مصالح ساختمانی ایستایی استاتیک و مقاومت مصالح

شهرهای تدریس

کرج - البرز

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه غیرانتفاعی

نظرات شاگردان