علی فکور

استاد علی فکور

تدریس خصوصی فیزیک توسط رتبه برتر کنکور کارشناسی ارشد تدریس خصوصی فیزیک توسط رتبه برتر کنکور کارشناسی ارشد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک کنکور سراسری فیزیک عمومی فیزیک عمومی 2 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان فیزیک عمومی 1

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان