کاربر استادبانک

سیداحمد پورهاشمی

تدریس خصوصی دروس: گراف، آنالیز عددی، جبر خطی، جبر، آنالیز ریاضی، آمار و احتمالات، مبانی آنالیز عددی، مبانی ریاضی، ریاضی عمومی 2، ریاضی عمومی 1

شماره تماس: 66918355-021

برای استخدام استاد خصوصی با شماره تلفن 66918355-021 (ازساعت 8 الی 20) تماس بگیرید
همچنین می توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست استخدام استاد خصوصی بدهید

اطلاعات تدریس خصوصی


تعداد شاگردها: 0

تعداد جلسات تشکیل شده: 0

نسبت جلسات به شاگردها:

امتیاز دریافتی: 0.00 از 20

تدریس خصوصی دروس

گرافآنالیز عددیجبر خطیجبرآنالیز ریاضیآمار و احتمالاتمبانی آنالیز عددیمبانی ریاضیریاضی عمومی 2ریاضی عمومی 1ریاضی کنکور سراسریریاضی گسستههندسه تحلیلی و جبر خطیحساب دیفرانسیل و انتگرالحسابانجبر و احتمالآمار و مدلسازی دبیرستانهندسه دوم دبیرستانهندسه سوم دبیرستانریاضی دوم دبیرستانریاضی سوم دبیرستانریاضی دبیرستان علوم انسانی

تدریس در شهرهای

تفت، یزد

جنسیت: مذکر

محل سکونت: تفت، یزد

این استاد از طرف استادبانک هیچ کلاسی برگزار نکرده است.