احمدرضا کلاهدوزان

استاد احمدرضا کلاهدوزان

تدریس دروس ریاضی وزبان دبیرستان باصبر و حوصله برای افرادی که نیاز به تمرین و تکرار فراوان دارند.راه پیشرفت دانش اموز اجازه خطا و آزمون است

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

انگلیسی هفتم دبیرستان زبان انگلیسی دوم دبیرستان مکالمه زبان انگلیسی ریاضی عمومی 1 ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


با توجه به نبودن اجازه برای دانش اموز در مدرسه برای ازمون و خطا و یادگیری در این محیط سعی شده محیطی با این شرایط برای یادگیری بهتر دانش اموزبا صبر و حوصله فراهم شود.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) از دانشگاه صنعتی مالک اشتر

افتخارات تحصیلی

  • سابقه تحصیل از دبستان تا دبیرستان از زمانی که خود محصل بوده ام

نظرات شاگردان