احمد عارفی

استاد احمد عارفی

تدریس خصوصی امار کارشناسی ارشد و امار دانشگاهی کلیه مقاطع تحصیلی کلیه رشته های تحصیلی توسط دانشجوی برتر دکترای امار

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی حسابداری کنکور کارشناسی ارشد آمار کنکور کارشناسی ارشد ریاضی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی برتر دوره دکترای امار دانشگاه علامه طباطبایی <br /> <br /> فارغ التصیل کارشناسی ارشد امار ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا آمار و کاربردها از دانشگاه علامه طباطبایی

نظرات شاگردان