عبدالله مرادی

استاد عبدالله مرادی

تدریس و مشاوره درسی برای دانش آموزان ابتدایی حتی معلولان شنوایی و جسمی- حرکتی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فارسی چهارم ابتدایی علوم تجربی پنجم ابتدایی فارسی پنجم ابتدایی علوم تجربی چهارم ابتدایی علوم تجربی سوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی فارسی دوم ابتدایی علوم تجربی اول ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی علوم تجربی دوم ابتدایی ریاضی ششم ابتدایی فارسی ششم ابتدایی علوم تجربی ششم ابتدایی فارسی سوم ابتدایی فارسی اول ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی ریاضی اول ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • 2- معلول کم شنوا می¬باشم ولی گفتار اینجانب مناسب، شنیدن نیز با استفاده از سمعک و در محیط آرام نیز مناسب می¬باشد و در هنگام گفتگو با تلفن همراه مشکل چندانی ندارم
  • 3- رتبه 21 کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی سال 1390
  • 4- شاگرد اول در دوران دبیرستان در سطح منطقه – با وجود تحصیل در بین دانش¬آموزان سالم
  • 5- اولویت اینجانب تدریس برای دانش آموزان معلول شنوایی و جسمی- حرکتی هست.
  • 6- به صورت تجربه ای نیز توانایی مشاوره تحصیلی بخصوص مشاوره کنکور را دارم.
  • 7- آشنایی با زبان اشاره فارسی

نظرات شاگردان