اباصلت آقازیارتی فراهانی

استاد اباصلت آقازیارتی فراهانی

تدریس خصوصی کلیه دروس حسابداری وتدریس نرم افزارهای حسابداری و تدریس دروس ریاضی از ابتدایی تا دبیرستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی فیزیک 1 و 2 ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی عمومی 1

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان