علیرضا زارع

استاد علیرضا زارع

مدرس رسمی آموزش و پرورش با 23 سال تجربه تدریس و درصد قبولی بالا در امتحانات نهایی، با تضمین قطعی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان شیمی پیش دانشگاهی

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • درصد قبولی بالا در امتحانات نهایی

نظرات شاگردان