علیرضا دهقان

استاد علیرضا دهقان

تحقیق در عملیات، ریاضی و آمار

تدریس خصوصی دروس تحقیق در عملیات 1، 2 و 3 ( هم در مقطع لیسانس و هم فوق لیسانس ) در کلیه رشته های مدیریت و مهندسی صنایع، تدریس خصوصی دروس آمار 1 و 2 و ریاضیات عمومی 1 و 2 در کلیه رشته های مدیریت

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) اقتصاد و مدیریت صنعتی اقتصاد مدیریت آشنایی با نظریه صف ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 ریاضی 1 و 2 روش تحقیق تحقیق در عملیات

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی _گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه تهران-روزانه<br /> دارای پنج سال سابقه تدریس خصوصی در درس تحقیق در عملیات 1و 2 و 3 و سه سال سابقه در درس تحقیق در عملیات پیشرفته ، آمار و ریاضی عمومی مدیریت

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • دکتری: مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات-دانشگاه تهران-روزانه
  • لیسانس: مدیریت صنعتی-دانشگاه اصفهان-روزانه
  • فوق لیسانس: مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات- دانشگاه تهران-روزانه
  • رتبه 21 کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی
  • رتبه 1 ورودی دکتری تحقیق در عملیات دانشگاه تهران
  • دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات دانشگاه تهران

نظرات شاگردان