اصغر پناهی

استاد اصغر پناهی

تدریس مفهموی دروس

تدریس کامل و مفهممی دروس به همراه نکات کلیدی -تدریس

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک پیش دانشگاهی شیمی پیش دانشگاهی شیمی سوم دبیرستان شیمی دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

طارم - زنجان زنجان - زنجان

سوابق و افتخارات تدریس


کارشناسی مهندسی برق الترونیک دانشگاه زنجان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه زنجان

نظرات شاگردان