انا نثاری

استاد انا نثاری

تدریس خصوصی کلیه دروس رشته مدیریت-کنکور ارشد مدیریت مالی-حسابداری و حسابداری صنعتی-مهندسی مالی-آمار-مدیریت مالی و سرمایه گذاری،آزمون های اصول بازار سرمایه، توسط کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

اقتصاد و مدیریت صنعتی مدیریت مالی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA)

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان